Трябва ли да плащам?

Повечето от исковете ги работя на принципа, че клиентът не плаща за адвокатските услуги, ако случаят му не бъде спечелен. Искам да обясня по-подробно каква е системата.

Докато тече искът Ви

Докато тече искът Ви за обезщетение, Вие не плащате нищо предварително за следните:

 • Първоначален правен съвет
 • По принцип за работата на адвоката
 • Таксите на болниците за изискване на медицинска информация
 • Хонорарите на преводачите (ако е необходим преводач)
 • Хонорарите на експертите за медицински заключения
 • Таксите за съда.

В края на иска Ви

В края на иска става следното:

 • Застрахователите на другата страна ще платят обезщетението
 • Застрахователите на другата страна ще платят по-голяма част от правните разходи
 • Вие плащате “процент за успех”
 • Вие плащате разходите, които другата страна не покрива
 • Сумата, която плащате не надвишава 25%, с включено ДДС
 • Ще Ви дам един пример, ако обезщетението Ви е £1000, тогава Ви е гарантирано, че ще получите £750.

Причините за плащане на процент за успех

В реалност, не всеки иск е успешен.

Застрахователите понякога използват следните тактики, за да не платят обезщетение, или да намалят сумата която ще платят:

 • Отричат, че изобщо сте работили за тях
 • Обвиняват някой друг за инцидента
 • Отричат, че инцидентът Ви изобщо се е случил
 • Казват, че нараняванията Ви са преувеличени
 • Казват, че Вие сами сте причинили инцидента
 • Казват, че нараняванията Ви са от преди
 • Казват, че инцидентът Ви е бил непредвидим
 • Опитват се да Ви накарат да подпишете, че си признавате, че Вие сте виновни за инцидента
 • Казват, че не сте получили наранявания в резултат на инцидента
 • Разглеждат медицинската Ви история, за да намерят странична причина за нараняването.

В резултат на това много искове за обезщетение от инциденти биват изоставени и не продължават.

Работата по иск за обезщетение е голяма инвестиция на време от страна на адвоката, без да има гаранция, че искът ще е успешен.

Процентът за успех, който се плаща от клиента всъщност е възнаграждение за поемането на този риск.

Вашите отговорности

По време на иска Вие имате известни отговорности:

 • Да не се държите обструктивно
 • Да не се бавите с отговора на писмата ми
 • Да не се бавите с обажданията по телефона
 • Да не давате подвеждаща информация
 • По никакъв начин да не преувеличавате иска си
 • Да не правите нищо, което да компрометира независимостта на адвоката
 • Да не правите нищо, което да намали вярата на хората в правната професия.

Рядкост е някои от изброените по- горе да се случат.

Но ако се случат, може да трябва да платите допълнителни разходи.

И накрая, може да се наложи да платите допълнителни разходи, ако не биете оферта предложена от другата страна, след като преди това сте пренебрегнали съвета ми да приемете офертата, която Ви е била предложена.