Колко време ще отнеме иска?

Времето което отнема да се приключат повечето искове за обезщетение зависи главно от следните фактори:

  • Колко време Ви отнема да се възстановите здравословно, и
  • Колко време ще отнеме на другата страна да ни направи разумна оферта за приключване на случая

Медицински доказателства по случая

За да се прецени каква е степента на телесните Ви повреди , аз ще уредя независим медицински преглед.

Не е разумно да се правят заключения по случая Ви, ако нямаме резултата за телесните повреди. Това е необходимо понеже, ако по-късно се окаже, че състоянието Ви е по-сериозно отколкото мислехме, ние не можем да искаме повече пари.

Тази ситуация често възниква в случаите на травми на гърба. Ортопедът- хирург ще каже кога болката Ви ще се подобри.

Но ако Вашите травми не се оправят според очакванията, то тогава ще е нужен още един доклад от лекар, и това може да забави случая Ви.

„Разумната оферта”

Тези дни съдебните правила изискват от застрахователните компании да разгледат всички искове за обезщетение в определен период от време.

Въпреки това има една или две застрахователните компании, които отказват да разгледат иска докато не подадем иска в съда.

И въпреки, че сме подали иска в съда, разумни оферти могат да започнат да се материализират само когато случаят Ви стигне до ниво „определяне” или когато се определи дата за процеса.

Изправени пред такива тактики за забавяне, най-добрият подход е да се продължи към процес колкото се може по-бързо.

Процесът включва големи разходи. Това често е достатъчно да убеди другата страна да приеме условията на договаряне за приключване на случая.

За да добиете груба представа

Иск за обезщетение, който не е сложен, където отговорността е призната в начален стадий обикновено отнема 12 месеца, ако всички неща са равни.