Мнението на клиентите

В края на всеки случай аз винаги изпращам на клиентите си въпросник за мнението им.

Аз винаги включвам следните въпроси:

  • Колко достъпно и приятелски беше обслужването?
  • Колко добре бяхте информирани?
  • Колко компетентно мислите, че беше обслужването?
  • Колко загрижена беше фирмата за случая Ви?
  • Колко добре беше обяснен правният съвет?
  • Други коментари.