Контакт

Обадете ми се на 0845 021 2222 да обсъдим потенциалния Ви иск за обезщетение. За мен ще бъде удоволствие да ми се обадите.

Ако обаждането Ви е спешно и аз не съм в офиса, тогава телефонната централа ще Ви прехвърли на мобилния ми телефон.

Ако предпочитате да говорите на български, моля обадете се на Наталия Илиева на 079 5174 0094.

По електронната поща:

Моля изпратете ми емейл на bhmk108 AT gmail.com (моля добавете @ ръчно. Аз не съм то написал поради мерки за предпазване от нежелани електронни съобщения).

Ако решите да се свържете с мен по електронната поща, моля напишете колкото се може повече информация за инцидента. И по-точно ще искам да знам следното:

  • Как се е случил инцидентът?
  • Какви наранявания получихте?
  • Колко дни или месеци отсъствахте от работа?
  • Имало ли и признаване на отговорността?
  • Дали някой Ви обвинява Вас за това което се е случило
  • Някаква друга информация.

По пощата:

Адрес: Cottes Way House, 8 Cottes Way, Hill Head, Fareham, United Kingdom PO14 3NE.

Доставяне на документи:

Важна информация за адвокати или други правни служители.

Доставянето на каквито и да било правни документи по факс или друг електронен начин не се приема без предварителна уговорка за това.