Видове искове

Аз се занимавам с повечето видове съдебни искове за обезщетение при инциденти и трудови злополуки, с изключение на искове свързани с азбест и пътно- транспортни произшествия.

Видовете съдебни искове с които се занимавам са обяснени накратко по-долу.

Инциденти на работното място

Голяма част от случаите, с които се занимавам в момента са инциденти на работното място.

Някои от случаите с които се занимавам в момента са:

  • Искове за обезщетение за травма на гърба
  • Искове за обезщетение при индустриални инциденти
  • Инциденти на строителни обекти
  • Наранявания на селскостопански работници във ферми
  • Инциденти в риболовната индустрия
  • Инциденти на работници в магазини и складове на едро
  • Инциденти причинени от газ и ток на работното място

По принцип, този вид искове се пораждат от опасни условия на работа.

Много често са налице и други фактори като неподходящо работно облекло и/или дефектни съоръжения за работа.

Искове в следствие на препъване на тротоар

Аз също се занимавам с искове срещу местните общини относно инциденти на препъване на тротоар съгласно закона за Пътищата от 1980г.

По принцип този вид искове за обезщетение ще са успешни или неуспешни в зависимост дали съответната община може да покаже че е налице подходяща система за инспекция и поддръжка на дефектни тротоари.

Положението понякога може да се усложни от участието на подизпълнители или от фирми за водоснабдяване и токоснябдяване работещи в района.

Искове в следствие на инциденти станали по време на почивка

Аз се занимавам с искове в следствие на инциденти станали по време на почивка срещу Британски туроператори за инциденти станали по време на почивка- пакет в чужбина.

За да може да се заведе иск в Английските съдилища за такива случаи е необходимо в цената на почивката да е включен полетът и хотелът.

Повечето от исковете с които се занимавам в следствие на инциденти по време на почивка са от почивки-пакет в Испания.

Искове за увреждания от постоянно напрягане

Много често увреждания от постоянно напрягане (познати също като УПН, или травми на горните крайници в следствие на работния процес ТГКРП) са източник на нови въпроси за тези които подават за обезщетение при травми и наранявания на работното място.

Голяма част от хората, които страдат от УПН са хора, които работят на компютър или във фабрики.

Аз също представлявам клиенти, които са получили травми на гърба от постоянно вдигане в продългжение на дълъг период от време.

При такива случаи най- големите проблеми обикновенно са дали може да се покаже, че системата на работа е истинската медицинска причина за състоянието.

Много често ответникът ще се опита да покаже, че състоянието е причинено извън работата.