Мога ли да предявя иск за обезщетение?

В Англия и Уелс ние имаме система за компенсация при инциденти която „се базира на вината”. Това означава, че дори и да сте получили доста сериозни наранявания, нямате автоматичното право да получите обезщетение.

За да се спечели делото Ви за обезщетение при инцидент, първото препядствие е да докажете, че

 • някой друг е бил нехаен
 • в резултат на това нехайство Вие сте получили нараняване

За да се спечели делото Ви за обезщетение , Вие трябва да можете да отговорите с „да” на следните 3 въпроса:

 • Някой имал ли е „задължение за грижа” към Вас?
 • Нарушено ли е това задължение?
 • Нараняването, което сте получили, в следствие на нарушението ли е?

Или другата възможност е да покажете, че някой е нарушил законовото си задължение и Вашето нараняване е причинено в резултат на това нарушение.

Задължение за грижа

Казано по най-прост начин, правното задължение за грижа е налице когато определени действия или без действия могат да доведат до причиняване на наранявания на друго лице.

Един такъв пример е задължението на шофьорите по пътищата да не причиняват нараняване на другите участници в движението или пешеходците.

Друг пример е задължението на работодателя към работника.

Нарушено ли е това задължение?

За да се докаже, че е направено нарушение обикновенно трябва да се покаже, че лицето което има задължение за грижа не е предприело стъпки за да предотврати нараняване на околните.

Няколко примери:

 • Пътно- транспортен инцидент, където другият шофьор е карал с превишена скорост
 • Нараняване на окото по време на работа, защото не са били предоставени предпазни очила
 • Препъване на тротоар, поради неравни или счупени плочки
 • Травма на гърба по време на работа поради липса на обучение за вдигане на товари или боравене със съоръжения
 • Травма на китката или на горните крайници причинени от печатане поради недостатъчно почивки (освен другите фактори).

Нехайство и от страна на потърпевшия

Понякога другата страна ще твърди, че Вие самите сте станали причина за инцидента, изцяло или отчасти, и в резултат на това Вие сте отговорни отчасти за нараняването си.

Въпросът за нехайството и от страна на потърпевшия се повдига често от ответника и неговия застраховател при искове в резултат на инциденти.

Пример за нехайство и от страна на потърпевшия може да се даде при пътно- транспортни инциденти, които причиняват изкълчване на врата или травма на гърба. Ако потърпевшият не си е бил сложил колана по време на инцидента, тогава той ще бъде считан отчасти за виновен за нараняването което е получил.

Всеки инцидент е различен, но общото правило е, че ако съдът реши че Вие сте 50% виновни за нараняването си, то Вашето обезщетение ще се намали с 50%.

Нараняването, което сте получили в следствие на нарушението ли е?

Обикновено няма проблем да се направи връзка между инцидента и нараняването. Но вижте следните примери:

 • увреждане на белите Ви дробове от прах на работното място, но в същото време Вие сте пушач
 • психологични травми причинени от сериозен инцидент, но Вие преди сте имали психологични проблеми
 • иск за обезщетение при травма на гърба, но Вие сте имали проблеми с гърба и преди
 • изкълчване на врата причинено при пътно- транспортно произшествие, но се оказва че предишната година сте претърпели подобно произшествие и сте получили същата травма.

Както виждате от горните примери, ответниците и техните застрахователи често ще се опитват да оспорят иска Ви за обезщетение на базата на „причинната връзка”. С други думи те ще кажат, че Вашето нараняване е причинено от всичко друго, но не и от тяхнота нехайство.

Нарушаване на законовото задължение

Съществуват много закони за безопасност на работното място, особенно при искове за трудови злополуки, които работодателят трябва да спазва.

Тези закони покриват области като:

 • вентилация
 • температура
 • осветление
 • състоянието на пода и „трафик маршрутите”
 • санитарен възел
 • ръчни маниполации
 • съоръжения за работа
 • предпазно облекло
 • вредни субстанции
 • екранни съоръжения.

„Нарушаване на законовото задължение” просто означава, че нараняването Ви може да се отдаде на грешка от страна на работодателя относно областите посочени по-горе където задълженията на работодателя се определят от закон.